watertalent.nlluchttalent.nlinfratalent.euVacature plaatsen

Mainport Talentendiner 2013

De actieve betrokkenheid en inzet van de deelnemende bedrijven is de belangrijkste succesfactor voor dit unieke netwerkevent! Directieleden en hrm-professionals, bedankt voor uw bijdrage om de Mainport wederom positief op de kaart te zetten.
Terug naar boven

Deelnemende bedrijven

Broekman Logistics bv

Broekman Logistics is meer dan 55 jaar geleden ontstaan in de Rotterdamse haven en uitgegroeid tot  een full-service logistiek dienstverlener met ca. 800 medewerkers en vestigingen in Nederland, China, India, Singapore, België, Polen en Tsjechië. Broekman is gespecialiseerd in Forwarding & Shipping, Warehousing & Distribution en Breakbulk Terminals. De dienstverlening van Broekman kenmerkt zich door een global reach met een personal touch.

Olenex Edible Oils B.V.

Wij raffineren en fractioneren ruwe oliën in onze fabriek in Nederland, om ze vervolgens direct bij onze klanten af te leveren. In ongeveer zeventig procent van de producten in de supermarkt schappen is plantaardige tropische olie verwerkt. Natuurlijk in frituurvetten, margarines en sauzen, maar ook in bakkerijproducten, chips, koekjes, ijs, koffiecreamers en andere gesproeidoogde producten. Verder zit er palm- of kokosolie in dierenvoeders, theelichtjes en andere kaarsen, in papiercoating en zelfs in bumpers van auto’s. Voor al die eindproducten leveren wij een pallet olie en vetten als grondstof aan bij onze klanten. Onze fabriek, Vondelingenplaat, draait volcontinu. Er gaat steeds ruwe olie in en er komt voortdurend geraffineerde olie uit, dat op weg kan naar de klant. Hoe lang we met een bepaalde batch olie bezig zijn, valt moeilijk te zeggen. Het blijft een natuurproduct, dus de kwaliteit wisselt. We hebben op dit moment een klein team van operators. Per dagdeel draait een team van zes procesoperators een shift. Zij houden toezicht op het proces en sturen bij of grijpen in als het nodig is. Elke procesoperator is bij ons allround; hij kan alle voorkomende handelingen zelf verrichten.

GDF SUEZ Energie Nederland N.V.

GDF SUEZ Energie Nederland ziet het als zijn opdracht om van de wereld waarin we leven een wereld te maken waarin energie beschikbaar is voor iedereen; waarin energie op een duurzame en betrouwbare manier wordt geproduceerd en verbruikt, met respect voor de mens en zijn omgeving. Zo maken we van energie een bron van vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Daarom investeren wij in de gehele energiemix; door met nieuwe technologieën het rendement van bestaande energiecentrales te verhogen, door nieuwe efficiëntere en flexibeler energiecentrales te bouwen en door te investeren in hernieuwbare bronnen zoals, windenergie op land, zonne-energie, waterkracht en biomassa. Op de Maasvlakte in Rotterdam bouwen we een nieuwe biomassa-/kolencentrale die tot de schoonste en efficiëntste ter wereld gaat behoren. De centrale zal in 2013 gebruiksklaar zijn en beschikt dan over de nieuwste technieken voor elektriciteitsopwekking. Op dit moment zijn we op zoek naar technisch toptalent, want deze state of the art centrale vraagt om goed gekwalificeerd technisch personeel. In een professionele omgeving met uitdagende techniek en deskundige collega’s krijg je de kans om het werken in een nieuwe elektriciteitscentrale helemaal vanaf de start mee te maken! Wij hebben jouw kennis en ervaring op het gebied van voorbereiden, plannen, begeleiden en zorgvuldig afhandelen van (onderhouds)werkzaamheden nu al nodig.

SPIE Nederland

Wij richten ons voornamelijk op industrie, utiliteit en infrastructuur. Daarnaast hebben we twee divisies voor Engineering en Asset Management. Afhankelijk van de wensen van de klant verzorgen wij het ontwerp, de constructie en het onderhoud van technische installaties. Daarbij kun je denken aan procesautomatisering en databekabeling, maar ook aan klimaatinstallaties, beveiligingssystemen en audiovisuele apparatuur. Bovendien is SPIE Nederland marktleider in de aanleg en het onderhoud van hoogspanningsmasten in Nederland.

Keppel Verolme B.V.

Wij onderhouden en verbouwen olie en gas gerelateerde schepen, zoals kraanschepen en pijpenlegger en boor- accommodatie- en produktieplatformen. In onze droogdokken kunnen we ieder zeeschip en drijvend offshore unit onderbrengen. Daarnaast houden wij ons bezig met windenergie. Momenteel bouwen we een transformator platform voor een offshore wind park. Door de wereldwijde dienstverlening van Keppel Offshore & Marine zijn wij in staat om onze klanten wereldwijd te volgen. Wij blijven dicht bij onze klanten. Onze werf heeft al aan vele prachtige projecten mogen werken. Een voorbeeld daarvan is de ombouw van een bulkcarrier in een pijpenlegger en de verbouwing van een booreiland voor gebruik in dieper water. Het is onze uitdaging om projecten in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Het verlengen van een cruiseschip in 41 dagen is hiervan een voorbeeld. Dit spectaculaire werk trok destijds veel media-aandacht. Tegelijk eren wij ook onze kleinere projecten, die vaak als resultaat hebben dat er weer andere mooie projecten uit voortvloeien. Keppel Verolme werkt voor grote spelers in de Maritieme en Olie en Gas industrie. Ook dit jaar werken we aan een aantal bijzondere projecten. Het grootste kraanschip in de wereld en een amfibisch transportschip van de Koninklijke Marine hebben in het eerste kwartaal een onderhoudsbeurt in onze dokken ondergaan en zijn we bezig aan een grote verbouwing van een boorplatform in het tweede en derde kwartaal.

KMR Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam

Huntsman Holland BV

Ons bedrijf produceert halffabricaten voor de polyurethaanindustrie. Polyurethanen zijn verwerkt in eindproducten die we allemaal dagelijks gebruiken. Denk daarbij aan matrassen, stoelen, schoenen of voetballen. Wij zijn toeleverancier voor diverse bedrijven in de isolatiemarkt. We brengen producten op de markt waardoor energiebesparend gebouwd kan worden. Ook leveren we aan de kunststof- en automobielindustrie, de schoonmaakmiddelensector, de textielindustrie, de gezondheidszorg en de verpakkingsindustrie.

Nederlands Loodswezen

Sinds 1988 is Nederlands Loodswezen een zelfstandige organisatie en werken we vanuit twee disciplines: Loodsen (de beroepsgroep) en beloodsen (het bedrijf). In de afgelopen bijna dertig jaar zijn we uitgegroeid naar een organisatie die inspeelt op marktontwikkelingen, luistert naar en adviezen uitbrengt aan belanghebbenden in de maritieme sector, zowel nationaal als internationaal. De taak die Nederlands Loodswezen vervult binnen de Nederlandse zeehavens en Vlaamse zeehavens aan de Schelde is onmisbaar. Zeker gezien de prominente positie die Nederland inneemt in de wereld van het internationale transport van goederen en de scheepvaartindustrie. De registerloodsen zijn, als zelfstandig professional, als enige bevoegd in Nederland om zeeschepen te loodsen. Dit ligt bij Loodsenwet vast. Nederlands Loodswezen legt daarom verantwoording af aan de minister van I&M, werkt nauw samen met de Rijkshavenmeesters en staat onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit doen wij 24 uur per dag en 7 dagen per week. Een schip is loodsplichtig bij wet. De 450 hoogopgeleide registerloodsen adviseren kapiteins van zeeschepen bij het manoeuvreren en navigeren bij het in- en uitvaren van de haven. Ook kan een loods nodig zijn om schepen binnen de haven te verplaatsen (het zogenaamde verhalen). Loodsen worden per tender, swath, jol of soms per helikopter naar het schip gebracht of ervan afgehaald. Het is belangrijk dat een loods vlot en veilig aan en van boord kan gaan. 

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Het Havenbedrijf biedt alles wat nodig is voor de veilige en vlotte doorvoer van grondstoffen en goederen, heeft oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert doorlopend in bestaand en nieuw havengebied zoals de Maasvlakte. Onze commerciële en nautische medewerkers werken samen met onze civiel ingenieurs, economen, projectleiders, ICT-ers, juristen en HRM-ers aan de beste haven van de wereld.

Rotterdam World Gateway (RWG)

Het proces op de terminal van RWG is gericht op een zo efficiënt mogelijke op- en overslag van containers. De terminal is 7 dagen per week, 24 uur per dag in bedrijf en veel processen vinden geheel automatisch plaats.

APM Terminals Maasvlakte II B.V.

APM Terminals Maasvlakte II heeft een duidelijk doel voor ogen, namelijk een veilige en vlekkeloze verbinding vormen tussen land en zee. 

Neste Netherlands B.V.

Ons doel is om de toonaangevende leverancier van brandstofoplossingen in het Oostzeegebied te zijn en te groeien in de op hernieuwbare grondstoffen gebaseerde wereldwijde markt. Het bedrijf heeft het meest uitgebreide netwerk van tankstations in Finland en heeft een sterke aanwezigheid in de Baltische staten en in de regio van St. Petersburg in Rusland. Duurzaamheid vertaalt zich in actie. Neste is toegelaten tot de Dow Jones Sustainability World Index. Het bedrijf staat ook al enkele jaren achter elkaar op de Global 100 lijst van duurzame bedrijven. CDP Forrest heeft ons verkozen tot een van de bedrijven in de olie- en gasindustrie die het beste omgaan met de Forest Footprint. Neste heeft drie zakelijke markten: Olieprodukten, Hernieuwbare Producten en Oil Retail. En er zijn vier rapportagesegmenten: Oil Products, Renewable Products, Oil Retail en Others. Bij Neste werken ongeveer 5000 mensen in 15 landen. Onze productiefaciliteiten zijn gevestigd in Porvoo en Naantali in Finland, Rotterdam en Singapore. Neste-aandelen zijn genoteerd aan de NASDAQ OMX Helsinki.

Deltalinqs

Bij onze activiteiten richten we ons op vier domeinen: milieu, veiligheid, infrastructuur en arbeidsmarkt. Op onze website noemen we ook nog de drie thema’s communicatie, economie en innovatie, maar die betreffen al deze vier domeinen. Terwijl de leden van onze ondernemersvereniging zich toeleggen op waar zij goed in zijn, namelijk ondernemen en zaken doen, richten wij ons op actuele ontwikkelingen. Alles wat vanuit politiek en overheid geïnitieerd wordt en van invloed is op het Rotterdamse haven- en industriegebied, heeft onze aandacht. Zo zijn wij nauw betrokken bij de besluitvorming over de Blankenburgtunnel, bij alle ontwikkelingen van de Tweede Maasvlakte, bij de revitalisatie van de A15. Een belangrijk onderwerp is het mobiliteitsmanagement van goederen en personen. Het havengebied moet immers optimaal bereikbaar zijn. . Wij lobbyen in Den Haag en in Brussel om in Rotterdam een innovatief ondernemersklimaat te bevorderen. We zoeken samenwerking met de arbeidsmarkt om de instroom van jongeren, en dan met name vanuit de technische opleidingen (MBO niveau 3 & 4), te vergroten. Onze bemoeienis met geluid- en stofoverlast past bij onze inzet om de huidige beschikbare milieuruimte intact te houden. Via het kennisnetwerk van de Deltalinqs University, dat toegankelijk is voor al onze leden, verspreiden wij de meest actuele kennis over veiligheid en de waarborging daarvan. Belangrijke gesprekspartners in Rotterdam zijn het Havenbedrijf Rotterdam (havenbeheer), de gemeente Rotterdam en andere overheidsdiensten, zoals milieudienst, douane en overige inspectiediensten.

Vopak

Vopak is wereldleider in het bieden van opslag voor vloeibare bulkgoederen. Wij streven ernaar bij te dragen aan een optimale betrouwbaarheid en efficiëntie van de processen van de regionale en wereldwijde leveringsketens van onze klanten. Hierbij maken we gebruik van ons wereldwijde netwerk van opslagterminals, onze 400 jaar ervaring, onze specifieke kennis van logistiek en opslag, en oplossingsgerichtheid. Wij streven ernaar om ‘s werelds meest gerespecteerde, onafhankelijke opslagbedrijf te zijn dat wordt gerespecteerd door haar: Klanten, omdat wij een bijdrage leveren aan hun commerciële succes op een voor het milieu en de gemeenschap verantwoorde manier. Werknemers, omdat Vopak hen gelijke ontwikkelingskansen biedt. Aandeelhouders, omdat wij hen toegevoegde waarde leveren. Partners, omdat wij een betrouwbare en geloofwaardige zakenpartner zijn voor de lange termijn. We zijn ervan overtuigd dat wij onze ambities alleen kunnen waarmaken door te leven en te handelen volgens waarden die een beroep doen op onze economische, sociale en milieuverantwoordelijkheden ten opzichte van het bedrijf en de maatschappij, zoals integriteit, professionaliteit, continue verbetering, eigenaarschap, servicegerichtheid, passie en aanpassingsvermogen.

Terug naar boven

Deelnemende onderwijsinstellingen

STC mbo college (voorheen Scheepvaart en Transport College)

Het STC mbo college  (voorheen Scheepvaart en Transport College) is een echte vakinstelling en beperkt haar aanbod in tegenstelling tot een ROC tot een paar opleidingen voor specifieke sectoren. In het geval van het STC mbo college zijn dat de sectoren die zich bezig houden met het brede werkveld van de scheepvaart, het transport en de procesindustrie. Het STC mbo college heeft scholen in Rotterdam, Brielle, Katwijk, Stellendam en Zwolle.  Het STC mbo college is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend als  enige vakschool  voor scheepvaart, logistiek en procesindustrie. Binnen het STC mbo college (voorheen Scheepvaart en Transport College) draait het om de kwaliteiten en inzet van mensen. De docenten beschikken niet alleen over theoretische kennis, maar hebben ook ruime praktijkervaring. Deze ervaring is bij het ontwikkelen van lesstof en tijdens het lesgeven altijd weer een bron van inspiratie voor de cursisten. Daarnaast werkt het STC mbo college nauw samen met het bedrijfsleven aangezien er opgeleid wordt tot een beroep in een specifieke bedrijfstak. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de opzet van de lesprogramma's, zodat we onze studenten optimaal voorbereiden op de wereld van morgen.

Studenten kunnen zich aanmelden via: De heer A. Weeke (Weeke@stc-r.nl)

Technische Universiteit Delft

Dagelijks verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en van bedrijven op de campus. Met een omvang van ruim 161 hectare is de campus groter dan de binnenstad van Delft, en een van de grootste universiteitscampussen ter wereld. De campus is voorzien van een uitgebreid fiets- en voetgangersnetwerk. De TU Delft campus heeft een groen en parkachtig karakter. Grote delen van de campus zijn daarom alleen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer bereikbaar. Voor de automobilist is er de campusring, een rondweg voor auto’s, om de gehele campus. Met een goede bewegwijzering op de campusring zijn de centrale parkeerterreinen goed vindbaar. Van daaruit is iedere bestemming te voet bereikbaar.

Studenten kunnen zich aanmelden via: De heer E. Altena (altenaerik@gmail.com)

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Dankzij onze onderzoeksimpact en de kwaliteit van onze opleidingen kunnen we ons meten met de top van de Europese universiteiten. 

Studenten kunnen zich aanmelden via: De heer B. Kuiper (bkuipers@ese.eur.nl)

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs waar inmiddels 28.500 studenten aan hun carrière werken. Hogeschool Rotterdam benut de kennis en ervaring van de beroepspraktijk voor haar opleidingen. Een instituut, dat op velerlei manieren verbonden is met de stad Rotterdam en met de regio. Dat uit zich op verschillende manieren.

Studenten kunnen zich aanmelden via: Mevrouw W. Willemse (w.k.m.willemse@hro.nl)

Hogeschool Inholland

Studenten kunnen zich aanmelden via: De heer R. Emmerik (ron.emmerik@inholland.nl)

Terug naar boven

De sponsors

Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien.

Deltalinqs

Deltalinqs versterkt de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam, de duurzame ontwikkeling van het havengebied, de bevordering van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van hun aangesloten bedrijven en verenigingen.

KMR

De stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam (KMR) is een samenwerkingsverband van het regionale bedrijfsleven (haven en industrie), de regionale onderwijsinstellingen en lokale overheden. De Stichting KMR heeft tot doel de economische structuur te versterken middels innovatie in de kennisinfrastructuur.

Hartelijk dank voor het vertrouwen en de persoonlijke support om deze editie van het Mainport Talenten Diner tot een succes te maken.